PHÁP THOẠI

 

PHÁP ĐÀM

 

BẢN TỤNG

 

TÂM PHÁP CÚ

 

TÂM PHÁP ĐÀN

 

TÂM PHÁP HÀNH

 

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN ÂM ĐÀN

LIÊN ÂM ĐÀN (Âm Thanh Trí Tuệ) * – * SOUND MANDALA (Sound of Great Wisdom)***

Phật Lăng Hiền (Langana) là một trong 12 vị đầu tiên ngộ đạo ở vũ trụ.
Ngài là một vị đầu tiên ngộ về âm thanh và tạo dựng lên Liên Âm Đàn.
Ngài có 3 vị đại đệ tử: Karan, Sidta và Kataka.

Ngài cho Karan và Sidta xuống thế gian này để kết lập Liên Âm Đàn. Liên Âm Đàn được Ngài Langana thành lập để kết nối tất cả âm thanh nền tảng của vũ trụ, vì thế âm thanh mà không phải âm thanh mới thật là âm thanh … Từ nền tảng này từng bước thâm nhập vào chiều sâu huyền bí của vũ trụ.

 

KHO TÀNG PHÁP BẢO LIÊN ÂM ĐÀN

youtube icon

KÊNH YOUTUBE

 

FANPAGE FACEBOOK

 

SOUNDCLOUD 

 

THƯ VIỆN PDF