Trang chủ » Chuyện lạ tâm linh » Ngoại cảm, cái chết và tái sinh

Share This Post

Chuyện lạ tâm linh

Ngoại cảm, cái chết và tái sinh

Ngoại cảm, cái chết và tái sinh

Ngoại cảm là năng lực truyền thông đặc biệt giữa người có năng lực này với người âm ở thế giới vô hình. Năng lực truyền thông đó không sử dụng bằng các giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân như con người ở thế giới thông thường. Năng lực ngoại cảm có thể giúp nhà ngoại cảm cảm nhận được tần số tâm thức với các vùng cảm giác và nhận thức của vong linh, đặc biệt của người còn sống thông qua phương diện sắc diện, liên hệ đến bệnh tật và tuổi thọ của họ. Nhà ngoại cảm khi phát hiện ra năng lực đặc biệt này có người cho rằng đó là người nửa âm, nửa dương, nhưng theo đạo Phật thì do con người đóng vai trò rất quan trọng, mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình vốn có những thao thức muốn biết thân phận của thân bằng quyến thuộc đã chết trong các cuộc chiến, do thiên tai hoặc tai nạn gây ra. Công việc của nhà ngoại cảm là bắt nhịp cầu giúp cho sự đoàn tụ, mang hạnh phúc đến cho người sống và kẻ mất chẳng những mang ý nghĩa về phương diện xã hội mà nó còn là nghi thức thực tập mang tính chất trị liệu và chuyển hóa rất lớn.

Như thế nào thì được gọi là nhà ngoại cảm?

Trên thế giới những người xuất hiện khả năng đặc biệt hay phi thường gọi là khả năng tâm linh và thời điểm có khả năng xảy ra thì gọi là xuất hiện tâm linh. Những người có giác quan thứ sáu trở lên nghĩa là vượt ra ngoài giới hạn của năm giác quan thông thường thì người đó gọi là nhà ngoại cảm. Hiệp hội cận tâm lý học của Mỹ đưa ra một số định nghĩa và thuật ngữ mang tính chất định hướng cho các hoạt động nghiên cứu tâm linh. Tuy nhiên các nhà ngoại cảm phát tiết năng lực đặc biệt cũng trong từng thời điểm. Ở một độ tuổi nào đó họ nhìn đâu cũng thấy vong, thấy mộ nhưng ở thời gian khác thì khả năng ấy biến mất. Họ trở lại một người hoàn toàn bình thường.

Chết là gì?

Chết là một trạng thái của tự nhiên khi một sự vật chuyển từ hình thức tồn tại khả giác vĩ mô sang một hình thức phi giác quan vi mô. Nói cách khác, chết không phải là kết thúc mà chỉ là một sự biến đổi trên một chặng đường vận động không ngừng nghỉ của vạn vật.

Tái sinh là gì?

XEM THÊM

Mgid

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Skip to toolbar